Sự kiện

UEH trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó Trưởng đơn vị thuộc trường nhiệm kỳ 2020-2025.

UEH bổ nhiệm lại Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển

Chi tiết
Viện nghiên cứu kinh tế phát triển ký kết thỏa thuận hợp tác, liê...

Sáng ngày 1/9/2020, tại trụ sở làm việc của Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, lãnh đạo của bốn đơn vị gồm:

Chi tiết
Lễ công bố trao Quyết định cộng tác viên Viện Nghiên cứu Kinh tế ...

Nhằm tăng cường sự liên kết hợp tác với các chuyên gia là các Thầy, Cô, các nghiên cứu viên có nhiều kinh nghiệm trong v...

Chi tiết

Đối tác toàn cầu của IDR