Đối tác tiêu biểu


Năng lực đội ngũ

STT Họ và tên Học hàm, học vị Đơn vị công tác
01 Hồ Đức Hùng Giáo sư - Tiến sĩ Đại học Kinh tế TP.HCM
02 Hoàng Thị Chỉnh Giáo sư - Tiến sĩ Đại học Kinh tế TP.HCM
03 Nguyễn Ngọc Vinh Phó giáo sư - Tiến sĩ Đại học Kinh tế TP.HCM
04 Trần Tiến Khai Phó giáo sư - Tiến sĩ Đại học Kinh tế TP.HCM
05 Nguyễn Hồng Thắng Phó giáo sư - Tiến sĩ Đại học Kinh tế TP.HCM
06 Trương Quang Thông Phó giáo sư - Tiến sĩ Đại học Kinh tế TP.HCM
07 Lê Thị Lanh Phó giáo sư - Tiến sĩ Đại học Kinh tế TP.HCM
08 Nguyễn Minh Hà Phó giáo sư - Tiến sĩ Đại học Mở TP.HCM
09 Hoàng Công Gia Khánh Phó giáo sư - Tiến sĩ Đại học Kinh tế - Luật
10 Tạ Thị Mỹ Linh Tiến sĩ Đại học Kinh tế TP.HCM
11 Nguyễn Thị Bích Châm Tiến sĩ Đại học Kinh tế TP.HCM
12 Vũ Thị Phượng Tiến sĩ Đại học Kinh tế TP.HCM
13 Thái Trí Dũng Tiến sĩ Đại học Kinh tế TP.HCM
14 Lê Văn Hưng Tiến sĩ Đại học Kinh tế TP.HCM
15 Trần Huỳnh Thanh Nghị Tiến sĩ Đại học Kinh tế TP.HCM
16 Phạm Phú Quốc Tiến sĩ Đại học Kinh tế TP.HCM
17 Nguyễn Hoàng Lê Tiến sĩ Đại học Kinh tế TP.HCM
18 Huỳnh Thanh Tú Tiến sĩ Đại học Kinh tế - Luật
19 Lâm Thị Hồng Hoa Tiến sĩ Đại học Kinh tế tài chính
20 Huỳnh Văn Thông Tiến sĩ Đại học KHXH & NV
21 Võ Hùng Dũng Tiến sĩ VCCI - chi nhánh Cần Thơ
22 Trương Hoàng Hùng Tiến sĩ Công ty tư vấn kiểm toán TNP
23 Đào Minh Đức Tiến sĩ Sở khoa học và công nghệ TP.HCM
24 Nguyễn Anh Ngọc Thạc sĩ Trung tâm xúc tiến TP.HCM - ITPC
25 Đặng Văn Thanh Thạc sĩ Đại học Mở TP.HCM
26 Châu Văn Thành Thạc sĩ Đại học Kinh tế TP.HCM
27 Lê Việt Hưng Thạc sĩ Đại học Kinh tế TP.HCM
28 Đào Hoài Nam Thạc sĩ Đại học Kinh tế TP.HCM
29 Hoàng Cửu Long Thạc sĩ Đại học Kinh tế TP.HCM
30 Đinh Tiên Minh Tiến sĩ Đại học Kinh tế TP.HCM
31 Nguyễn Khánh Duy Thạc sĩ Đại học Kinh tế TP.HCM
32 Nguyễn Phúc Cảnh Thạc sĩ Đại học Kinh tế TP.HCM
33 Đặng Thị Bạch Vân Thạc sĩ Đại học Kinh tế TP.HCM
34 Đặng Thái Thịnh Thạc sĩ Đại học Kinh tế TP.HCM
35 Nguyễn Duy Tâm Thạc sĩ Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển
36 Trương Trọng Nghĩa Thạc sĩ - Luật sư Đoàn luật sư TP.HCM
37 Lê Phương Phương Thạc sĩ Nhà sáng lập Better You
38 Nguyễn Xuân Hùng Thạc sĩ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
39 Trần Thiên Ân Thạc sĩ Ngân hàng TMCP Sài Gòn
40 Mai Thanh Hoài Chuyên gia huấn luyện ITD World
41 Trần Thanh Hưng Chuyên gia huấn luyện Công ty tư vấn Nguồn Lực Quốc Tế

Đối tác toàn cầu của IDR