STT LĨNH VỰC TƯ VẤN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI CƠ QUAN CHỦ QUẢN
01 Điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Trụ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Phạm Minh Tiến Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Trụ
02 Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triể kinh tế xã hội huyện Đức Huệ đến năm 2020 theo hướng gia tăng tầm nhìn của quy hoạch năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Phạm Minh Tiến Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Huệ
03 Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Nguyễn Duy Tâm Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp
04 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Đức Huệ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Phạm Minh Tiến UBND huyện Đức Huệ – Long An
05 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Tân Trụ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Phạm Minh Tiến Viện nghiên cứu Kinh tế phát triển
06 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Cần Đước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Viện nghiên cứu Kinh tế phát triển
07 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Thủ Thừa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Nguyễn Duy Tâm Viện nghiên cứu Kinh tế phát triển
08 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Tân An, tỉnh Long An đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Nguyễn Duy Tâm Viện nghiên cứu Kinh tế phát triển
09 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Thị xã Kiến Tường đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Phạm Minh Tiến UBND Thị xã Kiến Tường – Long An
10 Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Nguyễn Duy Tâm UBND huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
11 Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Phạm Minh Tiến UBND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
12 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Dương Minh Châu từ nay đến 2020 và định hướng đến năm 2030 Nguyễn Duy Tâm UBND huyện Dương Minh Châu – Tây Ninh
13 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Hòa Thành từ nay đến 2020 và định hướng đến năm 2030 UBND huyện Hòa Thành – Tây Ninh
14 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Tân Châu từ nay đến 2020 và định hướng đến năm 2030 UBND huyện Tân Châu – Tây Ninh
15 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Châu Thành từ nay đến 2020 và định hướng đến năm 2030 UBND huyện Châu Thành – Tây Ninh
STT LĨNH VỰC TƯ VẤN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI CƠ QUAN CHỦ QUẢN
01 Xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường nội địa cho Công ty Rau quả Tiền Giang Công ty Rau quả Tiền Giang
02 Xây dựng thương hiệu và kế hoạch phát triển thương hiệu Giày vải cho thị trường nội địa Công ty CP Công nghiệp Đông Hưng
03 Nghiên cứu thị trường và xây dựng thương hiệu công ty cổ phần nước Hoàng Minh & sản phẩm nước uống cho tương lai Alkaline Công ty CP nước Hoàng Minh
04 Tư vấn chiến lược kinh doanh, quản trị cấp cao Cty TNHH Ánh Quang Plaza (Sóc Trăng)
05 Tư vấn, đánh giá năng lực quản trị doanh nghiệp Cty CP Vạn Phát Hưng
06 Tư vấn tái cơ cấu tổ chức cho mục tiêu chuyển từ hình thái Tổng công ty sang tập đoàn Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam
07 Tư vấn xây dựng bộ phận Marketing Tổng công ty Thép Miền Nam
08 Xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường nội địa cho Công ty Rau quả Tiền Giang Công ty Rau quả Tiền Giang
09 Nghiên cứu đánh giá năng lực quản trị doanh nghiệp Cty TNHH 1 thành viên Tín Nghĩa
10 Nghiên cứu đánh giá năng lực bán hàng của hệ thống đại lý Bảo Minh CMG
11 Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của các dịch vụ ADSL, leased line Trung tâm điện toán - truyền số liệu 2 VDC 2 - VNPT
12 Nghiên cứu phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng S-Fone
13 Nghiên cứu định vị thương hiệu Fahasa Công ty phát hành sách TP.HCM

Đối tác toàn cầu của IDR