Lời chào của Viện Trưởng

TS. Nguyen Tan KhuyenChào mừng các anh/ chị đến với website của Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

 

Vì sự phát triển bền vững của nền kinh tế đất nước, hoạt động của Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển luôn hướng đến sự mở rộng về nội dung, sự đa chiều về hình thức và sự chuyên sâu trong kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành doanh nghiệp. Đội ngũ nhân sự của Viện chú trọng mối quan hệ hợp tác lâu dài cùng các đối tác trong và ngoài nước.

 

Những thành quả nghiên cứu kinh tế ứng dụng vào thực tiễn, những khoá đào tạo, huấn luyện, tư vấn của Viện nhắm đến sự tin cậy cao của các đối tác, sự thú vị, sự hữu ích và tính hiệu quả cao từ phía doanh nghiệp và doanh nhân. Để thực hiện những điều nêu trên, chúng tôi quan tâm đến cải tiến, chuyên nghiệp hoá, khác biệt hóa trong các hoạt động của mình.

 

Chúng tôi luôn trân trọng và mở rộng sự hợp tác trên tinh thần đoàn kết cao nhất vì lợi ích chung. Tôn chỉ hoạt động của chúng tôi là “Đổi mới, khác biệt và tin cậy”.

 

Viện Trưởng

Viện nghiên cứu kinh tế phát triển.

TS Nguyễn Tấn Khuyên