Lời chào của Viện Trưởng

Chào mừng các anh/ chị đến với website của Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

 

Vì sự phát triển bền vững của nền kinh tế đất nước, hoạt động của Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển luôn hướng đến sự mở rộng về nội dung, sự đa chiều về hình thức và sự chuyên sâu trong kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành doanh nghiệp. Đội ngũ nhân sự của Viện chú trọng mối quan hệ hợp tác lâu dài cùng các đối tác trong và ngoài nước.