Thực hành Kỹ năng chuyên nghiệp
KHÓA HỌC “NGHIÊN CỨU VIÊN TẬP SỰ” Đang cập nhật TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
NGHIỆP VỤ DIGITAL MARKETING Đang cập nhật TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
KỸ NĂNG BÁN HÀNG VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Đang cập nhật TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
Kiến thức quản lý kinh doanh
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DÀNH CHO LÃNH ĐẠO Đang cập nhật TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
KIỂM SOÁT CHI PHÍ VÀ QUẢN LÝ DÒNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP Đang cập nhật TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
Kinh doanh bất động sản
BỔI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ Đang cập nhật TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP Đang cập nhật TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ

Đối tác toàn cầu của IDR