Đội ngũ tư vấn của Viện

STT Họ và tên Học hàm, học vị Chức vụ
01 Nguyễn Ngọc Vinh Phó Giáo sư – Tiến sĩ Viện trưởng – Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học
02 Hồ Đức Hùng Giáo sư – Tiến sĩ Chủ tịch Hội đồng khoa học
03 Nguyễn Tấn Khuyên Tiến sĩ Thành viên Hội đồng khoa học
04 Bùi Văn Sáu Tiến sĩ Nghiên cứu viên cao cấp – Thư ký Hội đồng khoa học
05 Đào Công Tiến Phó giáo sư – Tiến sĩ Nghiên cứu viên cao cấp
06 Phạm Tiến Dũng Thạc sĩ Trưởng ban Nghiên cứu
07 Nguyễn Hồng Vân Sau đại học Trưởng ban đào tạo DN
08 Huỳnh Thanh Sang Thạc sĩ Trưởng ban tư vấn và phát triển kinh tế vùng
09 Mai Thị Nghĩa Thạc sĩ Nghiên cứu viên
10 Nguyễn Thùy Linh Sau đại học Nghiên cứu viên
11 Vũ Sơn Thạc sĩ Nghiên cứu viên

  Chuyên gia tư vấn - Cộng tác viên

  STT Họ và tên Học hàm, học vị Đơn vị công tác
  01 Nguyễn Đông Phong Giáo sư – Tiến sĩ Đại học Kinh tế Tp.HCM
  02 Nguyễn Trọng Hoài Giáo sư – Tiến sĩ Đại học Kinh tế Tp.HCM
  03 Phan Thị Bích Nguyệt Phó Giáo sư – Tiến sĩ Đại học Kinh tế Tp.HCM
  04 Trần Thế Hoàng Tiến sĩ Đại học Kinh tế Tp.HCM
  05 Nguyễn Hữu Huy Nhựt Phó Giáo sư – Tiến sĩ Đại học Hoa Sen
  06 Nguyễn Quốc Khanh Tiến sĩ Đại học Kinh tế Tp.HCM
  07 Trần Mai Đông Phó Giáo sư – Tiến sĩ Đại học Kinh tế Tp.HCM
  08 Trần Tiến Khai Phó Giáo sư – Tiến sĩ Đại học Kinh tế Tp.HCM
  09 Ung Thị Minh Lệ Tiến sĩ Đại học Kinh tế Tp.HCM
  10 Nguyễn Tấn Khuyên Tiến sĩ Đại học Kinh tế Tp.HCM
  11 Từ Văn Bình Tiến sĩ Đại học Kinh tế Tp.HCM
  12 Nguyễn Hữu Dũng Phó Giáo sư – Tiến sĩ Đại học Kinh tế Tp.HCM
  13 Trần Hà Minh Quân Phó Giáo sư – Tiến sĩ Đại học Kinh tế Tp.HCM
  14 Nguyễn Đình Thọ Phó Giáo sư – Tiến sĩ Đại học Kinh tế Tp.HCM
  15 Nguyễn Hoàng Bảo Tiến sĩ Đại học Kinh tế Tp.HCM

  Cơ quan phối hợp tư vấn

  STT CƠ QUAN, TỔ CHỨC LĨNH VỰC HỢP TÁC
  01 Khoa Kinh tế Nghiên cứu phát triển vùng, địa phương
  02 Viện Nghiên cứu Phát triển Hợp tác toàn diện
  03 Trung tâm Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long Hợp tác xây dựng chiến lược, quy hoạch,
  để án tư vấn địa phương
  04 Trung tâm Kinh tế miền Nam
  (Bộ kế hoạch và Đầu tư)
  Hợp tác xây dựng chiến lược, quy hoạch,
  để án tư vấn địa phương
  05 Viện Chính sách Công (Đại học Kinh tế Tp.HCM) Hợp tác toàn diện

  Đối tác toàn cầu của IDR