Tin tức đào tạo

Khai giảng chương trình đào tạo Giám đốc kinh doanh – SMD khóa 6 tại TP. Vĩnh Long

Buổi sáng ngày 15/04/2018 Viện Nghiên cứu kinh tế Phát triển - IDR phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình đào tạo Giám đốc kinh doanh – SMD khóa 6 cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Đây là một tro...

Chi tiết
Tổ chức chương trình đào tạo về kỹ năng bán hàng và chăm sóc khác...

Ngày 07/04/2018 Viện NCKT Phát triển - IDR phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long ...

Chi tiết
Bế giảng chương trình đào tạo Giám đốc điều hành – CEO khóa 7 tổ ...

Ngày 14/01/2017 Viện NCKT Phát triển phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long tổ chứ...

Chi tiết
Bế giảng chương trình đào tạo Giám Đốc điều hành - CEO tại tỉnh Đ...

Vào ngày 8/10/2017, Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi tổ ch...

Chi tiết

Đối tác toàn cầu của IDR