Tin tức tư vấn

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Kiến Tường,...

Nằm trong chuỗi các Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội cấp huyện của tỉnh Long An giao cho Viện Nghiên cứu Kin...

Chi tiết

Đối tác toàn cầu của IDR