Tin tức tư vấn

Khảo sát các xã trên địa bàn huyện Đức Huệ phục vụ Điều chỉnh quy...

Nhằm phục vụ công tác Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đức Huệ đến năm 2020 theo hướng gi...

Chi tiết
Khảo sát phòng ban huyện phục vụ Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể ph...

Trong hai ngày 17 và 18/10, Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đức Huệ tổ ...

Chi tiết
Hội nghị nghiệm thu đề tài “Đánh giá thực trạng phát triển khoa h...

Ngày 21/9/2017, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ Long An tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài: “Đánh giá thực trạng...

Chi tiết
Thống nhất kế hoạch khảo sát phục vụ lập Điều chỉnh quy hoạch tổn...

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác thu thập thông tin về hiện trạng, định hướng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn ...

Chi tiết

Đối tác toàn cầu của IDR