Tin tức tư vấn

Khảo sát các xã trên địa bàn huyện Tân Trụ phục vụ Điều chỉnh quy...

Nhằm phục vụ công tác Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Trụ đến năm 2020, tầm nhìn đến...

Chi tiết
Báo cáo lần thứ nhất dự thảo “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát ...

Ngày 30/3/2017, tại huyện Đức Huệ, phòng Tài chính – kế hoạch phối hợp Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển đã tổ chức Báo...

Chi tiết
Tọa đàm Đề tài “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn v...

Ngày 27/03/2018, Tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đã diễn ra buổi tọa đàm Đề tài “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệ...

Chi tiết
Khảo sát các xã trên địa bàn huyện Tân Hưng phục vụ Quy hoạch nôn...

Nhằm phục vụ công tác Quy hoạch tổng thể phát triển nông – lâm – ngư nghiệp Huyện Tân Hưng đến năm 2025, tầm nhìn đến nă...

Chi tiết

Đối tác toàn cầu của IDR