Tin tức tư vấn

Thông qua tỉnh Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -...

Sáng ngày 28/3/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - ông Phạm Văn Cảnh chủ trì cuộc họp thông qua Điều chỉnh quy hoạch tổng thể...

Chi tiết

Đối tác toàn cầu của IDR