Thông qua huyện Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Cần Đước

2018-12-10 08:48:25

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, khẩn trương hoàn thành công tác lập Điều chỉnh quy hoạch huyện Cần Đước. Ngày 4/12/2018, tại huyện Cần Đước, phòng Tài chính – kế hoạch phối hợp Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển đã tổ chức Thông qua “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cần Đước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Thành phần tham dự gồm có:

- Thường trực Huyện ủy;

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;

- Ông Huỳnh Văn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện (Chủ trì);

- Các Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành huyện: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Tài Nguyên và Môi trường, Văn hóa - Thông tin, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi cục Thống kế, Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện;

- Viện nghiên cứu Kinh tế phát triển - Trường Đại học kinh tế Tp HCM

Một số hình ảnh tại Buổi làm việc

Buổi làm việc nhằm thông qua Điều chỉnh quy hoạch ở cấp huyện; tiếp tục trao đổi, thảo luận, góp ý về những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa đối với Dự thảo lần 3 sau khi đã điều chỉnh theo góp ý của các phòng ban.

Qua các lượt ý kiến nhận xét, đánh giá, trao đổi, thảo luận tại Buổi làm việc, các đơn vị cơ bản thống nhất dự thảo và đề nghị đơn vị tư vấn bổ sung thêm một số ý cho dự thảo được tốt hơn. Thay mặt Ban đề tài, chủ nhiệm đề tài ThS. Phạm Minh Tiến cảm ơn các ý kiến đóng góp hữu ích và quý giá của các thành viên tham dự. Ban đề tài sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp và điều chỉnh trước khi trình dự thảo lên tỉnh.

 Tin, Ảnh: Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển

Đối tác toàn cầu của IDR