Thông qua điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp

2018-12-10 08:43:20

Sáng ngày 28/11/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - ông Nguyễn Thanh Hùng chủ trì cuộc họp thông qua Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng thẩm định, Văn phòng UBND tỉnh.

 Một số hình ảnh tại buổi làm việc

 

Dựa vào định hướng phát triển chung của toàn vùng ĐBSCL, dựa trên quá trình phát triển thực tế và tiềm năng, dựa trên quan điểm, phương hướng, mục tiêu KT-XH của Đại hội Đảng bộ Tỉnh, Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp nhằm đánh giá lại đầy đủ và khoa học những tiềm lực phát triển của tỉnh Đồng Tháp trong bối cảnh kinh tế, chính trị của toàn vùng ĐBSCL và trong mối liên kết với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng ĐTM, từ đó vạch ra một kế hoạch dài hạn cho công cuộc phát triển KT-XH Tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn 2030; đồng thời đưa ra những phương án phát triển và các dự án trọng điểm theo các chương trình mục tiêu của tỉnh, làm khâu đột phá đưa KT-XH tỉnh tiến nhanh và hội nhập vào các xu thế phát triển chung của Vùng, kiến nghị các chính sách và giải pháp thực hiện nhằm đạt mục tiêu đề ra.

Mục tiêu tổng quát đến năm 2030, xây dựng kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp đứng vào hàng khá trong vùng đồng bằng sông Cửu Long; có kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn theo hướng hiện đại, thông minh. Phát triển kinh tế nông - công - thương trên cơ sở tận dụng cơ hội từ quá trình hội nhập và sự phát triển kinh tế tri thức, ứng dụng công nghệ 4.0. Phát triển du lịch trở thành một trong những động lực trong phát triển kinh tế. Xây dựng nguồn nhân lực cơ bản đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đưa kinh tế tỉnh tham gia cách mạng công nghiệp 4.0, đồng thời gắn với giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập người dân. Bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, có khả năng ứng phó và giảm thiểu ảnh hưởng do tác động của biến đổi khí hậu.

Tại cuộc họp, sau khi nghe Đơn vị tư vấn thông qua dự thảo báo cáo điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng và ý kiến giải trình của Đơn vị tư vấn, ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc của Đơn vị tư vấn cơ bản đã hoàn thành bản dự thảo; và đề nghị đơn vị tư vấn sớm hoàn chỉnh báo cáo tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng tháp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 để thông qua trong năm 2018.

Tin, Ảnh: Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển

Đối tác toàn cầu của IDR