Hội thảo Quy hoạch tổng thể phát triển nông - lâm - ngư nghiệp huyện Tân Hưng

2018-11-06 15:03:48

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, khẩn trương hoàn thành công tác lập Quy hoạch tổng thể phát triển nông - lâm - ngư nghiệp. Ngày 2/11/2018, tại huyện Tân Hưng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển tổ chức Thảo luận và góp ý cho dự thảo “Quy hoạch tổng thể phát triển nông - lâm - ngư nghiệp huyện Tân Hưng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”. Thành phần tham dự gồm có:

- Ông Lương Sơn Cầu: Bí thư Huyện ủy

- Ông Nguyễn Thành Phương: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

- Ông Hoàng Văn Sinh: Chủ tịch UBND huyện

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Chi cục Thống kê.

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

- Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển

Báo cáo lần này với mục đích tiếp tục trao đổi, thảo luận, góp ý về những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa đối với Dự thảo lần 1.

Qua các lượt ý kiến nhận xét, đánh giá, trao đổi, thảo luận tại Buổi báo cáo, các đơn vị cơ bản thống nhất dự thảo và đề nghị đơn vị tư vấn bổ sung thêm một số ý cho dự thảo được tốt hơn. Thay mặt Ban đề tài, chủ nhiệm đề tài PGS.TS Nguyễn Ngọc Vinh cảm ơn các ý kiến đóng góp hữu ích và quý giá của các thành viên tham dự. Ban đề tài sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp và điều chỉnh trước khi trình dự thảo lên tỉnh.

Một số hình ảnh tại Buổi làm việc

 

 

Tin, Ảnh: Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển

Đối tác toàn cầu của IDR