Tin tức nghiên cứu

Thông qua tỉnh Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cần Đước

Sáng ngày 28/3/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - ông Phạm Văn Cảnh chủ trì cuộc họp thông qua Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cần Đước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng thẩm định, Thường trực T...

Chi tiết

Đối tác toàn cầu của IDR