Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ký kết chương trình hợp tác với Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

2017-08-26 12:36:53

Với mong muốn phát triển nguồn nhân lực và thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Chiều ngày 22/8/2017, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang đã diễn ra Lễ ký kết chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) và UBND tỉnh Tiền Giang.

Tham dự buổi lễ, về phía Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang có Ông Lê Văn Hưởng - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; Ông Trần Thanh Đức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cùng lãnh đạo các đơn vị của Tỉnh. Về phía UEH có GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng; PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt - Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt - Phó Hiệu trưởng cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc UEH.

Với mong muốn thiết lập mối quan hệ hợp tác bước đầu trong giai đoạn 2017-2020 liên quan đến 04 lĩnh vực trọng tâm gồm: Nghiên cứu, Tư vấn, Phản biện và Đào tạo giữa UBND tỉnh Tiền Giang và Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, hai bên xác định:

Hợp tác về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Phối hợp đào tạo cán bộ, quản lý, phân tích và thực thi chính sách cho các cấp chính quyền địa phương và cho các cơ quan quản lý liên quan trên địa bàn Tỉnh Tiền Giang.

Hợp tác về nghiên cứu phát triển: Phối hợp thực hiện các nghiên cứu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, bao gồm: Quy hoạch phát triển khoa học công nghệ; Quy hoạch phát triển vùng, địa phương; Thu hút đầu tư; Phát triển du lịch theo hướng liên kết vùng; …

Hợp tác tư vấn về chính sách: Phối hợp tư vấn, đề xuất các chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Thực thi, triển khai và đánh giá hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh Tiền Giang.

Hợp tác về phản biện chính sách: Phối hợp tham gia và phản biện: các chính sách do các cơ quan nhà nước ban hành liên quan đến Tỉnh Tiền Giang; Các chính sách do địa phương ban hành nhằm giải quyết các vấn đề của địa phương; …

Các hoạt động hợp tác khác theo tình hình thực tế: Hợp tác trong công tác xúc tiến đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển du lịch, hạ tầng,…

Chụp hình lưu niệm

Tin: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng UEH


Đối tác toàn cầu của IDR