Khảo sát phục vụ lập Quy hoạch tổng thể phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

2016-09-19 15:46:33

Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển– Đại học Kinh tế TPHCM được UBND tỉnh Long An giao thực hiện đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển khoa học và công nghệ (KH-CN) tỉnh Long An đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” nhằm đánh giá kết quả hoạt động KH-CN của tỉnh giai đoạn 2001-2015 làm cơ sở cho việc lập qui hoạch, kế hoạch phát triển KH-CN phù hợp yêu cầu phát triển của tỉnh, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm và ngành hàng, Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển – Đại học Kinh tế TPHCM tổ chức buổi trao đổi trực tiếp với Liên hiệp các Hội Khoa học -  Kĩ thuật (LHH) và các hội thành viên LHH vào sáng ngày 24/8/2016.

Nội dung trao đổi bao gồm: (1) Đánh giá thực trạng về KH-CN của tỉnh giai đoạn 2006-2015; (2) Xu hướng phát triển KH-CN; (3) Định hướng phát triển KH-CN của tỉnh cho từng giai đoạn (2016-2010, 2021-2025, 2026-2030); (4) Nhu cầu phát triển KH-CN đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; (5) Các chương trình chính sách cần ưu tiên xây dựng; (6) Các giải pháp phát triển KH-CN. 

 

 Hình ảnh tại buổi trao đổi

Qua trao đổi, thảo luận các ý kiến cho rằng tỉnh chưa có đánh giá chính thức nào về trình độ KH-CN ở các lĩnh vực của tỉnh thời gian qua. Long An hiện có 8 tổ chức KH-CN và 6 doanh nghiệp KH-CN, các khu, cụm công nghiệp phát triển khá nhanh. Các tổ chức, doanh nghiệp, công ty, các khu, cụm công nghiệp… tùy theo điều kiện, khả năng, nhu cầu, yêu cầu, hội nhập đã từng bước tự đổi mới công nghệ để tồn tại và phát triển. Tuy nhiên cũng còn gặp nhiều khó khăn về vốn, đặc trưng ngành, nghề, địa bàn, do cơ chế chính sách của Nhà nước chưa rõ ràng, thiếu ổn định; đặc biệt có những ngành nghề cần có sự hỗ trợ của Nhà nước về cơ chế, chính sách ưu đãi, về vốn, về đổi mới công nghệ trong sản xuất, chế biến nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực môi trường cũng chưa tiếp cận được bao nhiêu.

Đề xuất cần đổi mới cơ chế tài chính, chính sách đầu tư tài chính, xã hội hóa các nguồn, quỹ hoạt động KH-CN,…; đổi mới cơ chế sử dụng, quản lí nhân lực KH-CN, đào tạo đội ngũ KH-CN cho các ngành trọng yếu của tỉnh. Một trong những yếu tố để đẩy mạnh hoạt động KH-CN là đổi mới nội dung, phươngthức quản lí nhà nước về KH-CN. Tỉnh cần tạo điều kiện về hợp tác, liên kết KH-CN trong vùng, trong nước và cả quốc tế.

Tin, Ảnh: Liên Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Long An

Đối tác toàn cầu của IDR