IDR phối hợp cùng Sở Công thương tỉnh Long An tổ chức hội thảo Phát triển kinh tế biên giới gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

2021-03-16 14:33:42

Chiều ngày 11/03/2021, tại Hội trường Sở Công thương tỉnh Long An, Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển (IDR) trực thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Công thương tỉnh Long An đã tổ chức Hội thảo Phát triển kinh tế biên giới gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đến tham dự Hội thảo đã có trên 30 đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, hiệp hội và đại diện các Huyện, thị xã vùng biên giới trên địa bàn tình Long An.

Chủ trì hội thảo có PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vinh – Viện trưởng IDR và Bà Châu Thị Lệ - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An. Cố vấn Hội thảo có GS.TS Hồ Đức Hùng – chủ tịch hội đồng khoa học IDR và TS. Nguyễn Thanh Nguyên – nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An.

Tại Hội thảo, ThS. Phạm Minh Tiến – Trưởng ban tư vấn và phát triển Kinh tế vùng của IDR, chủ nhiệm đề án đã báo cáo kết quả nghiên cứu qua việc tổng quan phát triển kinh tế - xã hội của 20 xã vùng biên giới gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh. Trọng tâm làm rõ bức tranh phát triển theo ngành, lĩnh vực để thấy được những tồn tại, hạn chế và điểm nghẽn, đồng thời thấy được những tiềm năng, lợi thế của khu vực kinh tế biên giới để đưa ra những định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kinh phí cũng như cơ chế chính sách phù hợp cho sự thúc đẩy từng thành phần, lĩnh vực của khu vực kinh tế biên mậu phát triển phù hợp với định hướng cơ cấu lại nền kinh tế của tỉnh.

Hội thảo ghi nhận nhiều phát biểu đóng góp cho việc hoàn thiện xây dựng đề án từ đại diện các huyện, thị xã biên giới: huyện Thạnh Hóa, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Đức Huệ và thị xã Kiến Tường; từ các sở ban ngành, hiệp hội trên địa bàn tỉnh Long An gồm: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Ban chỉ huy quân sự, Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Hải quan, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Long An.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

 

Đối tác toàn cầu của IDR