IDR phối hợp cùng Hội Thẩm định giá Việt Nam Hội thảo Góp ý bổ sung, chỉnh sửa các phương pháp định giá đất trong Luật Đất đai năm 2013

2020-10-27 15:00:27

Sáng ngày 23/10/2020, tại Phòng B1.204 (Cơ sở B), Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển trực thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) phối hợp cùng Hội Thẩm định giá Việt Nam đã tổ chức Hội thảo: “Góp ý bổ sung, chỉnh sửa các phương pháp định giá đất trong Luật Đất đai năm 2013” thu hút gần 50 cá nhân đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan tham dự.

Hội thảo nhằm đóng góp ý kiến về việc bổ sung, chỉnh sửa các phương pháp định giá đất hiện nay theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Thông tư 36/2014/TT-BTNMT. Đồng thời tăng cường kết nối, chia sẽ các phương pháp tiếp cận định giá đất mới có trong thực tiễn trên thế giới và phù hợp với điều kiện áp dụng tại Việt Nam. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp Thẩm định Giá chia sẽ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện công tác định giá đất theo Thông tư 36/2014/TT-BTNMT.

Hình ảnh tại Hội thảo

Đối tác toàn cầu của IDR