Thông qua Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đức Huệ

2018-10-31 16:14:57

Sáng ngày 25/10/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - ông Nguyễn Văn Được chủ trì cuộc họp thông qua Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đức Huệ đến năm 2020 theo hướng gia tăng tầm nhìn của quy hoạch năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng thẩm định, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 Một số hình ảnh tại buổi làm việc

 

Đức Huệ là huyện nghèo về tài nguyên (đất, khoáng sản, nguồn lợi thủy sản,..) song có nguồn ngước ngọt quanh năm được cung cấp bởi sông Vàm Cỏ Đông, lại ở vào vị trí khá thuận lợi, nơi chuyên tiếp giữa Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, Đức Huệ là huyện biên giới gần nhất so với trung tâm vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam, có cửa khẩu quốc gia Mỹ Quý Tây, đang quy hoạch chi tiết để nâng lên cửa khẩu quốc tế. Đây là nguồn nội lực rất quan trọng. Tuy nhiên, hiện tại mức độ khai thác còn thấp, hiệu quả chưa cao, cho nên kinh tế - xã hội huyện Đức Huệ đến nay vẫn xếp vào nhóm huyện nghèo nhất tỉnh Long An.

Những hạn chế chủ yếu gây khó khăn cản trở quá trình phát triển kinh tế xã hội huyện là: 100% diện tích đất thuộc diện khó thích nghi, hệ thống giao thông đường bộ đang trong quá trình đầu tư nên còn yếu và chưa đồng bộ. Đồng thời, với nguồn nhân lực có trình độ dân trí còn thấp, thiếu trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hộ nghèo và cận nghèo vẫn còn nhiều, ngân sách huyện thu không đủ chi, lũ lụt thiên tai diễn biến phức tạp và mức độ gây hại ngày càng tăng, xuất phát điểm thấp,… đã kiềm hãm quá trình phát triển kinh tế của huyện, chuyển dịch kinh tế và lao động diễn ra chậm.

Mục tiêu phát triển của huyện Đức Huệ là phấn đấu xây dựng phát triển mạnh về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch; hình thành trung tâm thương mại biên giới gắn với phát triển kho CCN chế biến. Đồng thời cải tạo, nâng cấp và phát triển hệ thống đô thị, các trung tâm dân cư xã trở thành các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp, thúc đẩy sự phát triển các vùng trong huyện. Thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển và thu nhập bình quân đầu người với mức bình quân chung của tỉnh và mức khá trong vùng Đồng Tháp Mười.

Đến năm 2020, huyện cơ bản là huyện nông nghiệp – đô thị phát triển theo hướng công nghiệp hóa. Đến năm 2030 sẽ trở thành huyện phát triển kinh tế công nghiệp, thương mại và kinh tế mậu dịch biên giới theo hướng hiện đại, phát triển cân bằng và bền vững.

Tại cuộc họp, sau khi nghe Đơn vị tư vấn thông qua dự thảo báo cáo điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đức Huệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng và ý kiến giải trình của Đơn vị tư vấn, ông Nguyễn Văn Được – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc của Đơn vị tư vấn cơ bản đã hoàn thành bản dự thảo; và đề nghị đơn vị tư vấn sớm hoàn chỉnh báo cáo tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đức Huệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 để UBND tỉnh thông qua trong năm 2018.

Tin, Ảnh: Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển

Đối tác toàn cầu của IDR