Khảo sát các đơn vị trên địa bàn huyện Cần Đước phục vụ Điều chỉnh quy hoạch

2018-08-15 09:46:28

Nhằm phục vụ công tác Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cần Đước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, ngày 7-9/8/2018 Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Cần Đước tổ chức chương trình Khảo sát tại các Phòng Ban, xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tham dự chương trình khảo sát có đại diện lãnh đạo các phòng ban tham dự: Phòng Kinh tế và hạ tầng, Phòng Y tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phòng Lao động Thương binh và xã hội, Chi cục Thống kê. Trong chương trình khảo sát lần này, nội dung trao đổi liên quan đến 3 nội dung chính: (i) Đánh giá về hiện trạng phát triển của ngành và những điểm bất cập của quy hoạch giai đoạn trước so với bối cảnh hiện tại; (ii) Định hướng phát triển của ngành và xác định các điểm cần điều chỉnh trong Quy hoạch; (iii) Đề xuất các giải pháp thực hiện.

Ngoài ra, đoàn khảo sát cũng đã tổ chức lấy ý kiến của lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. Theo đó, các đơn vị trên địa bàn huyện được chia làm 2 nhóm gắn liền với 2 tiểu vùng kinh tế là vùng Thượng và vùng Hạ. Vùng Thượng bao gồm 8 xã: Long Định, Long Cang, Long Khê, Long Hòa, Long Sơn, Long Trạch, Tân Trạch và Phước Vân; Đặc trưng của vùng là bằng phẳng và cao; phát triển các khu, cụm công nghiệp tập trung ở các xã: Long Định, Long Cang; kinh tế nông nghiệp cũng khá phát triển. Vùng Hạ bao gồm 8 xã và thị trấn: Mỹ Lệ, Tân Lân, Tân Ân, Tân Chánh, Phước Đông, Long Hựu Đông, Long Hựu Tây, Phước Tuy và thị trấn Cần Đước. Địa hình bằng phẳng và thấp, một số khu vực dọc theo sông Vàm Cỏ khá thấp, đặc biệt là hai xã Long Hựu Đông, Long Hựu Tây được bao bọc bởi sông lớn nên đất nhiễm mặn. Vùng chủ yếu phát triển nông nghiệp – thủy sản kết hợp, kinh tế chậm phát triển so với vùng thượng. Nội dung trao đổi liên quan đến các nội dung chính như: Đánh giá về hiện trạng phát triển và tập trung vào các nét đặc trưng của địa phương; Những điểm mới của địa phương cần thay đổi và điều chỉnh so với Quy hoạch cũ trước đây; Định hướng phát triển; Đề xuất các giải pháp cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn sắp đến.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Đại diện các nhóm khảo sát ghi nhận các ý kiến đóng góp hữu ích và quý giá của các thành viên tham dự, đồng thời mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ từ các Lãnh đạo các Phòng ban, UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện trong giai đoạn sắp tới của Điều chỉnh Quy hoạch này.

Một số Hình ảnh tại Buổi làm việc

Tin, Ảnh: Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển

Đối tác toàn cầu của IDR