Hội thảo Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Trụ

2018-07-26 13:29:11

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, khẩn trương hoàn thành công tác lập Điều chỉnh quy hoạch huyện Tân Trụ. Ngày 25/7/2018, tại huyện Tân Trụ, phòng Tài chính – kế hoạch phối hợp Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển đã tổ chức Thảo luận và góp ý cho dự thảo “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Trụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Thành phần tham dự Hội thảo gồm có:

- Ông Nguyễn Ngọc Dãy: Bí thư Huyện ủy

- Ông Trần Văn Đốc: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

- Ông Trương Thanh Liêm: Chủ tịch UBND huyện

- Ông Trịnh Phước Trung: Phó Chủ tịch UBND huyện

- Ông Võ Văn Huyện: Phó Chủ tịch UBND huyện

- Đại diện Ban KT-XH HĐND huyện

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Công An, Ban chỉ huy quân sự, Chi cục Thống kê, Trung tâm Y tế, Điện lực Tân Trụ.

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

- Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển

Báo cáo lần này với mục đích tiếp tục trao đổi, thảo luận, góp ý về những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa đối với Dự thảo lần 3 sau khi đã điều chỉnh theo góp ý của các phòng ban.

Qua các lượt ý kiến nhận xét, đánh giá, trao đổi, thảo luận tại Buổi báo cáo, các đơn vị cơ bản thống nhất dự thảo và đề nghị đơn vị tư vấn bổ sung thêm một số ý cho dự thảo được tốt hơn. Thay mặt Ban đề tài, chủ nhiệm đề tài ThS. Phạm Minh Tiến cảm ơn các ý kiến đóng góp hữu ích và quý giá của các thành viên tham dự. Ban đề tài sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp và điều chỉnh trước khi trình dự thảo lên tỉnh.

Một số hình ảnh tại Buổi làm việc

 

Tin, Ảnh: Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển

Đối tác toàn cầu của IDR